ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.

Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.
Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs

Okres realizacji Projektu: 01.05.2018 r. - 31.08.2019 r.

Celem Projektu jest przygotowanie uczniów branży elektrycznej BS I i Technikum w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu do potrzeb rynku pracy, w tym realizację praktyk/staży w Firmie przez 24 uczniów.
40 uczniów skorzysta z doradztwa zawodowego, dodatkowych szkoleń specjalistycznych, i uzyska uprawnienia branżowe SEP.
Pracownia elektryczna w ZSME zostanie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne – komputery oraz stanowiska doświadczalne i kursy multimedialne Uni Train firmy Lucas Nulle.
Kadra nauczycielska uzyska nowe kompetencje w zakresie praktycznej obsługi nowoczesnego sprzętu pomiarowego, eksploatacji urządzeń elektrycznych, w tym prac pod napięciem.

Rekrutacja uczestników Projektu odbywa się w ZSME w Żywcu. Szczegółowe informacje i szczegółowy regulamin rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły www.zsme.zywiec.pl