ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.

Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs

Okres realizacji Projektu: 01.08.2020 r. - 28.02.2022 r.

Celem Projektu jest przygotowanie uczniów branży elektrycznej BS I St. i Technikum w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu do potrzeb rynku pracy, w tym realizację staży w Firmie przez 24 uczniów.

44 uczniów skorzysta z doradztwa zawodowego, dodatkowych szkoleń specjalistycznych i uzyska uprawnienia branżowe Grupa 1/E do 1 kV.

Pracownia elektryczna i mechatroniczna w ZSME zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne: komputery, stanowiska do programowania sterowników PLC oraz zestawy dydaktyczne do konstrukcji układów Internetu Rzeczy.

Wybudowany poligon do ćwiczeń linii napowietrznych i kablowych zostanie wyposażony w zestawy narzędzi do prac po napięciem i prac na liniach kablowych.

Kadra nauczycielska uzyska nowe kompetencje w zakresie realizacji ćwiczeń na poligonie i praktycznej obsługi zakupionych narzędzi.

Rekrutacja uczestników Projektu odbywa się w ZSME w Żywcu. Szczegółowe informacje i regulamin rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły www.zsme.zywiec.pl