ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

W ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Nazwa Projektu: System monitoringu i analizy zdarzeń pozwalający na podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych kategorii D , a także identyfikujący przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Nazwa Benieficjenta: Elmontaż Sp. z o.o. -Lider Konsorcjum

                                           Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej -Konsorcjant

Wartość projektu: 7 306 950 ,88 zł

Wartość dofinansowania: 4 855 771,12 zł

Okres realizacji: 01.09.2020r.- 31.08.2023r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach podziałania 4.1.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: ¼.1/4/Projekty aplikacyjne