ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

Opis projektu : Dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi , które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015(2020/N)

Okres realizacji projektu : 01.08.2020-31.10.2020

Wkład UE: 353 122,17 zł

Całkowita wartość projektu :353 122,17 zł