ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

 

Bezpieczne przejazdy kolejowe i skrzyżowania dzięki sztucznej inteligencji  SafeCross.

25 listopada 2021 roku w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące nowoczesnej technologii zwiększającej BEZPIECZEŃSTWO NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH. Wśród zaproszonych gości znaleźli się włodarze miast, przedstawiciele policji, posłowie, senatorowie oraz urzędnicy i przedstawiciele instytucji, które mają realny wpływ na prowadzenie działań zmierzających do minimalizowania niebezpiecznych zdarzeń drogowych, niosących w konsekwencji tragiczne skutki.

W trakcie wydarzania głos zabrali: Marcin Caputa-  Prezes Zarządu Elmontaż Sp. z o. o, firmy która wraz z ATH w Bielsku – Białej jest autorem projektu, V-ce Prezes Zarządu Elmontaż Pani Anna Szklarczyk, dr inż. Paweł Fałat z Katedry Robotyki i Automatyki ATH, oraz dr inż. Rafał Szklarczyk, który zaprezentował funkcjonalność systemu pokazując wykrywanie i oznaczanie nieprawidłowych zdarzeń na przejazdach testowych przez system w czasie rzeczywistym. Głos zabrał również Pan Dariusz Izydor- Zastępca Dyrektora ds. Produkcji, który zaprezentował budowę systemu.

Należy wspomnieć że projekt jest współfinansowany przez  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

SafeCross to system rejestracji i automatycznej klasyfikacji i systemowego raportowania zdarzeń na  przejazdach  kolejowych kategorii D oraz niebezpiecznych skrzyżowaniach ze znakiem stop.  Ostrzega kierowców o zbliżaniu się do niebezpiecznego miejsca oznaczonego znakiem stop, a także monitoruje i rejestruje zdarzenia związane z  przejazdem samochodu przez tory kolejowe. Dzięki modułowi sztucznej inteligencji automatycznie analizuje i raportuje niepokojące i nieprawidłowe zdarzenia, bez konieczności angażowania czynnika ludzkiego w procesie.

Podczas dyskusji pytano między innymi o zastosowanie systemu i horyzont czasowy, w którym może zacząć funkcjonować. SafeCross jest po fazie testów zarówno na przejazdach kolejowych jak i skrzyżowaniach i może być już wdrażany i dostosowywany do potrzeb instytucji zarządzających infrastrukturą i bezpieczeństwem.

 

Statystyki wypadków na przejazdach kolejowych z roku na rok biją na alarm. Pomimo tego, iż przedstawiciele PKP, policji oraz innych służb prowadzą akcje podnoszące świadomość, liczba zdarzeń wciąż jest wysoka. Każdego dnia kierowcy wjeżdżają na torowisko bez zatrzymywania się zgodnie z oznakowaniem, narażając tym samym swoje zdrowie i życie, a także bezpieczeństwo osób podróżujących koleją. W Polsce przejazdy kategorii D, czyli bez rogatek oraz sygnalizacji świetlnej stanowią ponad 55% wszystkich przejazdów kolejowych. To na nich ma miejsce największa ilość wypadków.
          Bezpieczeństwo leży w rękach zarządców infrastruktury, użytkowników dróg i włodarzy miast. Zapraszamy po więcej szczegółów do kontaktu z naszą firmą.

 

Galeria

Nazwa beneficjenta: Elmontaż Sp.z o.o.- Lider Konsorcjum, Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku Białej - Konsorcjant. Wartość projektu: 7 306 950,88 zł. Wartość dofinansowania: 4 855 771,12 zł. Okres realizacji 01.09.2020r.- 31.08.2023r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Bdań i Rozwoju 1/4.1.4/Projekty aplikacyjne