ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby.

Nazwa projektu:
"Wdrażanie nowych technologii budowy sieci światłowodowych - zakup urządzenia wdmuchiwarki do światłowodu"
Umowa o dofinansowanie:
UDA -RPSL.01.02.03-00-140/12-00
Koszt kwalifikowany:
84 500,00 zł netto
Wartość dofinansowania:
50% kosztów kwalifikowalnych
Nazwa Beneficjenta:
ELMONTAŻ Sp.z.o.o..Ks.Pr.St.Słonki 54,34-300 Żywiec

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty.

Nazwa i numer zapytania ofertowego

Załączniki do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 o nazwie: "Zakup urządzenia wdmuchiwarki do światłowodu"

Zapytanie ofertowe| Odpowiedzi|
Sprostowanie|
Odpowiedzi 2|
Wybór wykonawcy