ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

Oferta

Kompleksowe wykonawstwo w zakresie:

 • MONTAŻU STACJI TRANSFORMATOROWYCH WRAZ Z URUCHOMIENIEM
 • LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I OŚWIETLENIOWYCH
 • PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
 • INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH KABLOWYCH I NAPOWIETRZNYCH NN I SN
 • Sieci szerokopasmowych
 • Sieci teletechnicznych i słaboprądowych
 • Sterowania ruchem kolejowym
 • Systemów automatyki przemysłowej
 • Montażu rozdzielnic przemysłowych
 • Modernizacja istniejących stacji transformatorowych, rozdzielnic na obiektach przemysłowych
 • Budowy systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów EOR
 • Pomiarów instalacji elektrycznych nN i SN , teletechnicznych miedzianych i światłowodowych