ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

Rys historii

Obecna sytuacja naszej spółki jest wynikiem rozpoczęcia działalności Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Teletechnicznych ELMONTAŻ Żywiec w lipcu 1980 roku jako firmy prywatnej. Ta wieloletnia tradycja przekonuje, że jesteśmy firmą o dużym doświadczeniu i sprawdzonej kadrze pracowników. Bogate doświadczenia i realizowane kontrakty pozwoliły nam na rozwój i zajęcie znaczącego miejsca w branży elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Zarys rozwoju ELMONTAŻ Sp. z o. o.:

 1. 1980 - Rozpoczęcie działalności PREiT ELMONTAŻ.
 2. 1995 - Poszerzenie palety usług o wykonawstwo robót teletechnicznych.
 3. 1998 - Poszerzenie działalności o wykonawstwo prac z zakresu nowoczesnych technik światłowodowych.
 4. 2000 - Uzyskanie certyfikatu ISO 9002.
 5. 2001 - Uzyskanie certyfikatu ISO 9001.
 6. 2003 - Przekształcenie dotychczasowego podmiotu w ELMONTAŻ Sp. z o.o.
 7. 2009 - Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2008.
 8. 2010 - Uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N18001.
 9. 2011 - Uzyskanie certyfikatu Systemu Zarzadzania Środowiskowego ISO 14001:2004.
 10. 2013 - Poszerzenie zakresu działalności o wykonawstwo prac z zakresu sterowania ruchem kolejowym.
 11. 2015 - Uzyskanie certyfikatu AQAP 2110:2009.
 12. 2017 - Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2015.
 13. 2017 - Uzyskanie certyfikatu ISO 14001:2015.